Dokumenty

http://www.systel.pl/wp-content/uploads/2018/05/Informacja-dotycząca-przetwarzania-danych-osobowych-i-danych-transmisyjnych.pdf

Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych
Cennik w promocji „Pakiety na miarę”
Cennik usług telefonicznych
Regulamin
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych
Regulamin promocji „Pakiety na miarę”
Regulamin promocji „Zakabluj sąsiada”
Regulamin promocji dla studentów
Wzór umowy
Cennik Podstawowy Jambox Mobile
Cennik Promocyjny Jambox Mobile
Regulamin Dodatkowy Jambox Mobile – zasady RLAH (Roam-Like-At-Home) oraz FUP (Fair-Use-Policy)
Lista kanałów telewizji Jambox z kanałami gwarantowanymi
Istrukcja obsługi dekoderów z oprogramowaniem Kyanit HD (dekodery MAG250)
Pełna instrukcja obsługi dekoderów telewizji Jambox
Układ i numeracja kanałów telewizji Jambox
Domyślna Moja Lista 100 telewizji Jambox
Potwierdzenie nadania certyfikatu UKE Uczciwy transfer
Potwierdzenie nadania certyfikatu KRD Rzetelna firma
Cennik dostępu do Internetu w promocji „TRZYSTA MEGA na nowy rok szkolny”
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 31 października 2017 roku
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 30 czerwca 2016 roku
Regulamin do 1 maja 2016 do 31 grudnia 2017 roku
Regulamin do 30 kwietnia 2016 roku
Regulamin aktualny do 28 lutego 2015r.
Wzór umowy aktualny do 31 grudnia 2017 roku
Wzór umowy aktualny do 28 lutego 2015r.
Regulamin promocji „TRZYSTA MEGA na nowy rok szkolny”